• 15
    feb
    Fjolåret blev ett bra år för More PR. Omsättningen fördubblades till 3 Mkr tack vare flera nya uppdrag. Till nya kunder under 2012 hörde Estrella, Fraktkedjan Väst, Vianova, Idé Trading och Bilbolaget i Uddevalla.
  • 08
    nov
    2011 fick Rubrik uppdraget att ta ett helhetsgrepp om kommunikationen åt mässan Kunskap & Framtid för Svenska Mässan. Målet var att öka andelen elever ur målgruppen sistaårsgymnasister samt stärka relationen med studie- och yrkesvägledare samt...

Sidor

Tillbaka till startsidan

Kontakta oss

Layline AB
Kaserntorget 6
411 18 Göteborg

Olle: ol@layline.se / + 46 704 31 21 77
Örjan: os@layline.se / + 46 708 13 44 82
Anna: al@layline.se / + 46 704 01 92 01

Vägbeskrivning