top of page

Layline i korthet

Layline Partners startades 2004 av Örjan Serner och Olle Langenius, genom åren har ett 40 tal Investeringar genomförts inom en lång rad av områden. När det gäller tjänsteproducerande bolag inom kommunikation har dessa samlats under More Alliance under devicsen ”Less distance to More competence”. Idag finns ett 20 tal bolag med Layline som delägare och intressent. Vi investerar främst i ideer och bolag som har en knytning till existerande innehav i Laylines Portfölj. Utöver detta investerar ägarna Olle Langenius genom Tigerline partners och Örjan Serner genom Brightlight Invest.

Investeringsflosofi

Vår investeringsfilosofi

Bra ideer tillsammans med trevliga entrepenörer

En kombination av kompetens och kapital

Layline Partners Investerar i entreprenörsbolag främst i Göteborgsregionen. Vi tror på bra ideer med en tydlig marknad och bolag som skapats av trevliga Entreprenörer.
”Its nice to be important, but its more important to be nice”

Layline Partners investerar Kapital i kombination med Kompetens, vi vill gärna vara aktiva genom styrelserepresentation och ar en tydlig idee kring hur man driver framgångsrika Entreprenörsbolag samt får dem att växa och bli lönsamma. I viss mån tar vi som partners även externa styrelseuppdrag.

Olle Langenius

Örjan Serner

Anna Langenius

bottom of page