Vi utvecklar företag

Layline partners utvecklar företag genom att tillföra en kombination av kompetens och kapital.

Vi tror att framgångsrik företagsutveckling bygger på ett starkt engagemang, ett jordnära arbetssätt,

kontinuerligt kundfokus och förmågan att leverar konkreta mätbara resultat.

Olle Langenius

Örjan Serner

Anna Langenius

Innehav

Vi på Layline har historiskt investerat i ett 40-tal entreprenörsdrivan bolag inom en rad olika sektorer så som bland annat Media, medicinteknik och teknik. Våra investeringar är i första hand drivna av tillväxt och utveckling i motsats till en exit-driven strategi. Läs mer om vår investeringsfilosofi.

ma logo 1.png

More Alliance är byrånätverk som jobbar med Göteborg som bas och Världen som marknad och erbjuder spetskompetens inom alla typer av kommunikation genom sina 10 bolag vilka ägs till 50% av More Alliance 50% av entreprenörer och grundare aktiva i bolagen. Löftet ”Less distance to More Competence” har fungerat väl de senast 15 åren, bolagen omsätter idag ca 200 Msek med en uthållig marginal på 10-15%. Nuvarande Innehav är Start Communication, Rubrik, UnderstandIT, Revolve, Silverbullet, Vekst, Create, Stylt, Noi och More PR

More Alliance